SERVICE

Du som bileier har selv rett til å bestemme hvilket verksted du vil bruke for vedlikehold og reparasjoner, uten at dette skal påvirke garantien på bilen din. Du trenger derfor ikke å holde deg til et merkeverksted, men kan kan selv bestemme det verkstedet som passer deg best. På den måten sikrer du at du får god kvalitet til rett pris på jobben du skal ha gjort.

Aurskog Bilservice følger produsentens vedlikeholdsprogram og bruker reservedelene som har tilsvarende kvalitet som bilprodusentens varemerke. Du får med dokumentasjon på jobben som er gjort og reservedelene som er brukt. Når du bruker Aurskog Bilservice som er et godkjent bilverksted, skal garantien på bilen gjelde. Skal du få utført utbedringer, feil eller skader som dekkes av garantien må dette fremdeles utføres av merkeverkstedet.

Aurskog Bilservice er godkjent av Statens vegvesen til å utføre reparasjoner på kjøretøy. Godkjenningsordningen fra Staten vegvesen er å sikre at reparasjoner blir utført på en profesjonell og trafikksikker måte. Forskriftene stiller spesifikke krav til lokaler og teknisk utstyr, teknisk leder og personale og til kvalitetsstyringssystem. Sammen skal disse reglene sikre reparasjoner med god kvalitet.